Informatie over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens

 

Wie zijn wij ?

 

Hoeve 't Alkeveld is een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee, dat tevens zuivelproducten produceert. Deze zuivelproducten en andere regionale producten worden verkocht in ons winkeltje; u kan ze ook bestellen via de webshop.

In Hoeve ’t Alkeveld kan u daarnaast genieten van een ijsje, een pannenkoek, een streekbiertje en nog veel andere lekkere dingen.

Op vrijdag tijdens de vakantie zijn uw kids bij ons welkom voor een boerderijdag. We werken telkens rond een bepaald thema.

Tot slot kan u bij hoeve ’t Alkeveld ook terecht voor een verjaardagsfeestje, uw familie-, school- of bedrijfsevent.

Hoe kan u contact met ons opnemen ?

 

U kan een e-mail sturen naar hoevetalkeveld@telenet.be of een brief naar Hoeve ’t Alkeveld, Steenbekestraat 6, 9620 Zottegem. 

 

Wie is de contactpersoon voor bescherming van persoonsgegevens?

 

U kan terecht bij Leen. Zij is bereikbaar via e-mail op hoevetalkeveld@telenet.be

 

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens ?

 

Hoeve ’t Alkeveld verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-        Voor het uitvoeren van de bestellingen die u bij ons plaatst;

-        Om u bepaalde informatie/een offerte te bezorgen die u bij ons opvraagt;

-        Om uw kids in te schrijven voor de boerderijdagen;

-        Om u te kunnen contacteren in verband met de organisatie van uw event, de inschrijving van uw (klein)kind voor een boerderijdag;

-        Voor de opbouw van ons klantenbestand.

 

Als u een van onze leveranciers bent verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren, en in het kader van de uitvoering van ons contract.

 

Indien u bij ons zou solliciteren verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van het recruteringsproces.

 

Waarom mogen wij uw persoonlijke gegevens verwerken?

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken

-        omdat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven;

-        op basis van onze contractuele relatie;

-        omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke onderworpen zijn;

-        omdat de verwerking noodzakelijk is voor legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.

 

Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

 

Wij beschikken enkel over de persoonsgegevens die u ons zelf bezorgd of die een familielid ons bezorgt.

 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

 

Hoeve ‘t Alkeveld verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Categorie

Voorbeelden

Identificatie- en contactgegevens

Naam, voornaam, adres, telefoon- en GSM nummer, e-mailadres, IP-adres

Financiële informatie

Bankrekeningnummer

Persoonlijke karakteristieken

Geslacht, geboortedatum

Beeldmateriaal

Foto’s (van de boerderijdagen, …)

 

 

Aan wie kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden ?

 

Wij bezorgen uw persoonsgegevens aan geen derde partijen.

Bent u verplicht om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken ? Wat zijn de gevolgen als u dat niet doet ?

 

Er is geen verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dan zullen wij soms niet in staat zijn om het gevraagde uit te voeren of te leveren.

Bijvoorbeeld:

-        indien u online een bestelling plaatst met thuislevering zijn wij niet in staat deze uit te voeren als wij uw adres niet mogen verwerken;

-        indien u uw kind inschrijft voor een boerderijdag hebben wij steeds de contactgegevens nodig van een ouder, grootouder, familielid, voor het geval wij u gedurende de dag dringend dienen te contacteren.

 

Welke rechten heb ik als betrokkene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden ?

 

U heeft de volgende rechten (tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving):

-        recht op toegang tot uw persoonsgegevens: u kan bij ons de persoonsgegevens opvragen die wij over u hebben;

-        recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien de gegevens in ons bezit niet correct zouden zijn, mag u ons ten alle tijdens vragen deze te verbeteren;

-        recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: u kan ons vragen dat uw persoonsgegevens door ons niet meer worden verwerkt;

-        recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet rechtmatig verwerken, dan kan u zich hiertegen verzetten;

-        het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen ?

 

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan Hoeve ’t Alkeveld. Dit kan zowel per e-mail (hoevetalkeveld@telenet.be) als per brief (Steenbekestraat 6, 9620 Zottegem).

 

Waar en hoe kan ik een klacht indienen ?

 

Indien u van oordeel bent dat wij de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens niet naleven, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Hoe lang verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens ?

 

Hoeve t’Alkeveld verwerkt uw persoonsgegevens tot 2 jaar na uw laatste bestelling/organisatie van uw event/inschrijving voor de boerderijdag/informartieaanvraag …

What do you want to do ?

New mail

Deel deze pagina